ŚWIĘTY MIKOŁAJ JEST CHORY NA COVID-19. CZY JEST SZANSA NA URATOWANIE GO?

ŚWIĘTY MIKOŁAJ JEST CHORY NA COVID-19. CZY JEST SZANSA NA URATOWANIE GO?

Ruszyła akcja społeczna Krewki fundacji State of Poland pozwalającą na łączenie osób cierpiących na COVID-19 z ozdrowieńcami, gotowymi oddać dla nich osocze – źródło przeciwciał i jedyny skuteczny lek na tę chorobę.

Nowa, dedykowana strona internetowa krewki.pl, aplikacja oraz wzruszająca kampania reklamowa mają na celu popularyzowanie możliwości oddania osocza osobom cierpiącym na COVID-19.

Strona i aplikacja pozwalają na zidentyfikowanie osób w najbliższej okolicy potrzebujących osocza, zlokalizowanie najbliższej stacji krwiodawstwa oraz zgłoszenie gotowości do pomocy i wirtualne połączenie z potrzebującym chorym.

Dla dawców osocza przewidziane są benefity w postaci dodatkowych dni płatnego urlopu, 33% ulgi na transport kolejowy, pakietu konsultacji medycznych oraz ulgi w podatku PIT.

Mały chłopiec w szpitalnej poczekalni patrzy na Świętego Mikołaja odwożonego na oddział intensywnej terapii. Mikołaj jest chory na COVID-19. Ten poruszający serce spot (dostępny TUTAJ) przypomina, że Święta w tym roku są wyjątkowe. W 2020 najcenniejszym prezentem, jaki możemy podarować innym, jest dar życia. W świecie zdezorganizowanym przez pandemię pojawiła się dla Polaków chorych na COVID-19 nowa nadzieja – osocze ozdrowieńców. Jest to płynny składnik krwi pobierany od osób, którym udało się pokonać wirusa.

Inicjatywa Krewki jest oddolnym ruchem społecznym, mającym na celu budzenie świadomości dużego zapotrzebowania na osocze ozdrowieńców oraz budowanie społeczności łączącej osoby cierpiące na Covid19 z potencjalnymi dawcami. Twórcą akcji jest Fundacja State of Poland.

Osoby, które zdecydują się oddać osocze mogą w dowód uznania skorzystać z ulgi na transport kolejowy (33%), pakietu konsultacji medycznych (przez rok od ostatniego oddania krwi) oraz prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych. Ponadto, dla Honorowych Dawców Osocza i Honorowych Dawców Krwi przewidziano 2 dodatkowe dni wolne od świadczenia pracy. Z tytułu oddania osocza przysługuje również ulga PIT – osocze krwi to darowizna, którą można odliczyć od podatku.

Z badań wynika, że dwukrotne podanie osocza ozdrowieńców chorym na COVID-19 w odstępie 24-48 godzin łagodzi oraz skraca czas występowania intensywnych objawów choroby. Jeden ozdrowieniec, który trzykrotnie odda osocze, może przyczynić się do powstania aż dziewięciu dawek leku. W październiku osocze oddało 908 osób, co oznacza szansę na powrót do zdrowia dla 2000 chorych na Covid-19. Aktualnie zapotrzebowanie na osocze z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2 oscyluje w granicach 400-500 jednostek na dobę. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom komunikacyjnym, obecnie na stanach magazynowych RCKiK (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) znajdują się ilości osocza zapewniające możliwość bieżącej realizacji zapotrzebowań zgłaszanych przez podmioty lecznicze.

Projekt Krewki ma zasięg ogólnopolski, warto jednak pamiętać, że potrzeba pozyskiwania krwi i osocza w celu skutecznego leczenia wielu chorób, jest problemem globalnym. Aby podnosić świadomość tej potrzeby oraz zachęcić ludzi na całym świecie do oddawania krwi i osocza, na stronie krewki.pl będzie można uzyskać informacje na temat instytucji i organizacji działających w tym obszarze w innych krajach.

Osocze krwi osób, które wyzdrowiały po zakażeniu wirusem zawiera korzystne dla innych chorych na COVID-19 przeciwciała. Za pośrednictwem strony krewki.pl użytkownicy mogą się zarejestrować i zobaczyć, ile osób obecnie wymaga leczenia oraz ilu potencjalnych dawców znajduje się na danym obszarze. Żadne dane osobowe nie są udostępniane i przetwarzane. Użytkownicy kierowani są do informacji pozwalającej uzyskać pomoc i poradę w zakresie sposobu i terminu przekazania osocza lub porady dotyczące leczenia i objawów. Międzynarodowi goście są kierowani do ich lokalnych zasobów. Użytkownicy mogą zapraszać innych do przyłączenia się do społeczności.

Doniesienia o rychłym uruchomieniu programu szczepień przeciw COVID-19 są niezmiernie pozytywnie. Dotyczą jednak tylko osób zdrowych. Nadal jednak potrzebujemy leku dla osób chorych. Lekarze z sukcesami podają osobom zakażonym osocze. Każdy kraj Europy ma swój sposób na zwiększanie zainteresowania oddawaniem osocza ozdrowieńców, ale Polska chce zrobić coś wyjątkowego – stworzyć cały, oddolny ruch społeczny. Krewki.pl to nowopowstała, powołana przez Fundację State of Poland społeczność, która łączy ozdrowieńców-dawców osocza i potrzebujących przeciwciał biorców – mówi Danuta Nierada, Dyrektor Kreatywna Fundacji State of Poland.  Dzięki krewki.pl jako dawca-zarejestrowany członek społeczności, każdy może zidentyfikować liczbę osób w okolicy potrzebujących osocza i zgłosić swoją gotowość do pomocy. Może również sprawdzić, gdzie oddać osocze i jakie warunki musi spełnić. Strona i aplikacja zapewniają też możliwość zaproszenia znajomego ozdrowieńca do przystąpienia do akcji. Dostęp do społeczności uzyskuje się dzięki stronie www lub dedykowanej aplikacji KREWKI. Wystarczy, zarejestrować się jako jej użytkownik. Tworzenie aplikacji i strony nie odbyło się bez współpracy z osobami odpowiedzialnymi za pobieranie krwi i osocza. Akcja jest oddolna, ale uznaliśmy, że poinformujemy o niej stacje krwiodawstwa, aby były przygotowane na zapytania od chorych i ozdrowieńców ewentualnie powołujących się na krewki.pl  – podsumowuje Danuta Nierada.

Fundacja State of Poland   

Polska jako marka, w której można się zakochać? A dlaczego nie? Zacznijmy od tego, że Polska to… Wielka Rzecz! Tylko nie każdy jeszcze o tym wie. Polska ma ogromny potencjał, aby stać się Apple wśród narodów, prawdziwym „love brand” – trendsetterem wskazującym kierunki rozwoju na polu ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

Jak osiągnąć ten efekt? Jak opowiedzieć światu Polskę? Tę prawdziwą – nowoczesną, innowacyjną, przejmującą inicjatywę i pełną energii do działania? Najlepiej robić to poprzez promowanie oryginalnych polskich osiągnięć gospodarczych i nie tylko.

Fundacja State of Poland została powołana, by przedstawiać nasz kraj w nowym, inspirującym i oryginalnym kontekście – jako miejsce atrakcyjne, stymulujące, z własnym jasno zdefiniowanym i unikalnym charakterem.

Naszym celem podstawowym jest kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki oraz Polski poprzez osiągnięcia w zakresie unikalnych produktów, innowacji, technologii, myśli społecznej, kultury, sztuki, historii oraz tradycji, zarówno w kraju jak i w skali międzynarodowej.

Nie mniej ważne jest dla nas budowanie zaplecza wspomagającego polskie jednostki handlowe, rozwojowe, produkcyjne i turystyczne za pomocą nowoczesnych oraz tradycyjnych metod komunikacji wizerunkowej.

A wszystko po to, by Polacy mogli lepiej funkcjonować i konkurować na polu gospodarczym i tożsamościowym.

Strona www: www.krewki.pl

Ruszyła akcja społeczna krewki fundacji State of Poland pozwalającą na łączenie osób cierpiących na covid-19 z ozdrowieńcami, gotowymi oddać dla nich osocze – źródło przeciwciał i jedyny skuteczny lek na tę chorobę.

 

Kanały SM:
FB: @StateOfPoland
IG: @stateofpoland
TT: @StateOfPoland
YT: State of Poland