GenFree konferencja

Konferencja GenFree: przyszłość Inicjatywy Trójmorza

W sobotę w Warszawie rozpocznie się dwudniowa, międzynarodowa konferencja „GenFree: Three Seas Generation Freedom” poświęcona perspektywom rozwoju regionu Trójmorza na przestrzeni nadchodzących 50 lat. W wydarzeniu wezmą udział wybitni naukowcy, politycy, dyplomaci, przedstawiciele świata biznesu oraz uznani dziennikarze reprezentujący niemal wszystkie kraje zrzeszone w Inicjatywie Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza jest jednym z największych projektów geopolitycznych w naszej części świata. Obejmuje współpracą 12 państw Unii Europejskiej położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem
i Morzem Czarnym. Są wśród nich: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria. Obszar tych państw stanowi 1/3 obszaru UE i mieszka na nim 112 mln ludzi (ponad 20 proc. wszystkich obywateli Wspólnoty). Region ma PKB na poziomie ok. 2 tys. mld euro (niecałe 10 proc. PKB UE). Celem Trójmorza jest zmniejszenie dysproporcji infrastrukturalnych i ekonomicznych wspólnego rynku europejskiego oraz stworzenie regionalnego forum dialogu na tematy istotne dla państw członkowskich, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transgranicznej.

W ostatnich latach to właśnie państwa należące do Inicjatywy Trójmorza należały do najszybciej rozwijających się państw UE. Ważna jest nie tylko infrastruktura i biznes, ale konieczna jest także współpraca i wymiana wartości kulturowych. Mieszkańcy Trójmorza muszą lepiej się poznać i lepiej się rozumieć, i temu właśnie służą takie inicjatywy jak konferencja GenFree. Liczę na to, że przedsięwzięć o takim charakterze będzie coraz więcej zarówno w Polsce jak i w innych krajach naszego regionu – zauważa Gość Specjalny konferencji GenFree, Premier Mateusz Morawiecki

Jako State of Poland kreujemy i wspieramy inicjatywy, które docelowo mają budować i wzmacniać wizerunek naszego kraju zarówno wśród Polaków jak poza granicami Polski. Nie osiągniemy jednak sukcesu koncentrując się tylko i wyłącznie na Polsce. Razem z innymi krajami Trójmorza dzielimy wspólną historię i doświadczenia. W wielu obszarach mierzymy się z podobnymi wyzwaniami. Szanse, które dostrzegamy możemy wykorzystać lepiej działając wspólnie. Współpraca z naszymi partnerami, budowa zrozumienia dla idei i znaczenia Trójmorza jest więc dla nas kluczowa. Dlatego też przegotowaliśmy w raport i propozycję strategii komunikacji Trójmorza, których opracowanie poprzedziło badanie, mające na celu znalezienie punktu odniesienia dla dalszych działań – powiedział Włodzimierz Dola, Prezes Fundacji State of Poland.

Głównym tematem konferencji, którą patronatem objął Minister Spraw Zagranicznych jest przyszłość regionu Trójmorza w kontekście cywilizacyjnym, technologicznym i biznesowym. Prelegentami oraz panelistami będą osoby bezpośrednio zaangażowane w budowę Inicjatywy Trójmorza z Polski
i z zagranicy oraz uznani międzynarodowi eksperci specjalizujący się w zagadnieniach geopolitycznych. Wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do dialogu na temat kierunków rozwoju oraz pogłębienia relacji gospodarczych i politycznych między sygnatariuszami porozumienia z Dubrownika.

Jednak Inicjatywa Trójmorza to nie tylko kwestie ekonomiczne, to również pole do tworzenia silnych więzi opartych na wzajemnej znajomości kultury zrzeszonych państw i poszanowaniu wspólnych wartości. Dlatego podczas konferencji nie zabraknie również rozmów dotyczących tego, w jaki sposób sprawić, by obywatele krajów Trójmorza nie tylko lepiej się rozumieli i nawiązali bliższe relacje, ale również, by zaczęli mieć „apetyt” na smakowanie piękna regionu, poznawanie zabytków, kuchni
i dorobku kulturalnego poszczególnych narodów. Mogą temu służyć takie inicjatywy jak wspieranie turystyki, wymiana młodzieży oraz różnego rodzaju akcje promocyjne.

Wśród prelegentów uczestniczących w konferencji znajdą się m.in. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych i Pełnomocnik Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, Ian J. Brzeziński, Senior Fellow w Atlantic Council, były zastępca asystenta sekretarza obrony USA ds. Europy i polityki NATO, Velina Tchakarova, dyrektor w Austriackim Instytucie Polityki Europejskiej i Bezpieczeństwa, Madalina Vicari, ekspertka ds. geopolityki energetycznej i geoekonomii oraz dr Solomon Passy, założyciel i prezes Klubu Atlantyckiego Bułgarii, były minister spraw zagranicznych Bułgarii i były przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie.

Tytuł konferencji „Pokolenie Wolności” odnosi się pokolenia urodzonego po 1989 roku, które nigdy nie doświadczyło komunizmu, a którego najstarsi przedstawiciele mają już po trzydziestce. To pokolenie, które stanie się dominującą siłą w środkowoeuropejskiej polityce, biznesie, mediach, będzie decydowało o kształcie regionu Trójmorza w ciągu najbliższego pół wieku.

Informacje na temat konferencji dostępne są na stronie https://generationfreedom.eu/

Fundacja State of Poland została powołana w 2019 r., by przedstawiać nasz kraj w nowym, inspirującym i oryginalnym kontekście trafiającym do serc społeczności międzynarodowej – jako miejsce atrakcyjne, stymulujące, z własnym jasno zdefiniowanym i unikalnym charakterem. Chcąc utrwalić obraz Polski innowacyjnej i przodującej w wielu dziedzinach, koncentrujemy się głównie na obszarze ekonomicznym i gospodarczym.

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie. Wśród zrealizowanych przez State of Poland projektów znajduje się m.in. kampania edukacyjna Niepospolita, kampania informacyjna Tax Solidarity oraz szereg działań on-line o charakterze wizerunkowym.